บริษัท พัฒน์รพีและนักสืบ จำกัด

สืบประวัติบุคคล การเมือง การตลาด สืบสินทรัพย์ สืบจับ สืบชู้สาว

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 + ที่สืบหาหลักฐานและข้อมูลประวัติบุคคล สืบหาข้อมูลประวัติสินทรัพย์ ทางการเมือง การชู้สาว

ติดตามพฤติกรรม สืบหาความสัมพันธ์ ทำงานแบบมืออาชีพ
รักษาข้อมูลของผู้ว่าจ้าง ส่งข้อมูลเป็นเอกสาร ภาพถ่าย คลิปวิดีโอ สำหรับการดำเนินการฟ้องร้องคดีในชั้นศาล

Cheating

ติดตามสืบหาความสัมพันธ์ พฤติกรรม การชู้สาว สืบหาหลักฐาน เก็บหลักฐานทั้งรูปภาพและวีดิโอ เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลมือที่สาม 

Missing Person

ติดตามบุคคลสูญหาย ติดต่อไม่ได้ การเดินทางครั้งล่าสุด และพฤติกรรม

Background Checks

ตรวจสอบประวัติบุคคลย้อนหลัง หาหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับบุคคล

นักสืบ, นักสืบเอกชน, นักสืบออนไลน์

สืบงานทั่วไป

สืบหาข้อมูลทางการเมือง สืบหาข้อมูลในต่างประเทศ สืบหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีในชั้นศาล สืบหาพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี สืบหาข้อมูลและหลักฐานการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ สืบทะเบียนประวัติอาชญากร.

นักสืบ, นักสืบเอกชน, นักสืบออนไลน์

สืบงานบุคคล

เราให้บริการสืบข้อมูลด้านบุคคล เช่น การสืบชู้สาว สืบจับบุคคลตามหมายศาล สืบหาคนหาย สืบพฤติกรรมบุตรหลาน ปลอมตัว สืบประวัติการก่ออาชญากรรม สืบประวัติบุคคลก่อนเข้ารับทำงาน สืบข้อมูล การเดินทางเข้าออก ประเทศไทย สืบหารูปถ่ายของบุคคล ที่ชัดเจน สืบหาทะเบียนบ้านของบุคคล พร้อมเครือญาติ ,สืบสถานภาพ บุคคล, สืบการหย่า เป็นต้น

นักสืบ, นักสืบเอกชน, นักสืบออนไลน์

สืบงานธุรกิจ

สืบหาข้อมูลทางการค้า สืบหาข้อมูลด้านการเงิน สืบหาข้อมูลทางการตลาด งานเร่งรัดหนี้สิน สืบประวัติ หรือตรวจสอบความไว้วางใจหุ้นส่วนหรือพนักงาน สืบหาแหล่งผลิต และ จำหน่ายสินค้าปลอม หรือหาตัวผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

นักสืบ, นักสืบเอกชน, นักสืบออนไลน์

สืบทรัพย์สิน

สืบจับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบหาทรัพย์สินลูกหนี้ สืบเพื่อดำเนินคดีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ สืบการโกง หรือ ฉ้อโกงต่างๆ สืบหากรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคล และ เครือญาติ สืบหาข้อมูล การถูกยึดทรัพย์ ของกรมบังคับคดี สืบหารถหาย สืบหาจับกุมบุคคลผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือติดตามทรัพย์สินสูญหาย